Podmínky používání

Stránky představují duševní dílo chráněné ustanoveními francouzského zákoníku duševního vlastnictví a platnými mezinárodními předpisy. Zákazník nesmí žádným způsobem znovu použít, převést nebo využít pro vlastní potřebu všechny nebo část prvků nebo děl, které se na Stránkách nacházejí.
Používání Stránek znamená úplné a úplné přijetí níže popsaných obecných podmínek používání. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny nebo doplněny; uživatelům stránek se proto doporučuje, aby se s nimi pravidelně seznamovali.
Tyto stránky jsou uživatelům běžně přístupné po celou dobu. O přerušeních z důvodu technické údržby však může rozhodnout společnost, která se bude snažit uživatele předem informovat o datech a časech zásahu. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány odpovědnou osobou. Stejně tak mohou být kdykoli změněna právní upozornění: jsou však závazná pro uživatele, který je vyzván, aby do nich co nejčastěji nahlížel a seznámil se s nimi.

.